GÓI COMBO DATA + THOẠI

VD90

Data: 30GB
Nội mạng: Miễn phí
Ngoại mạng: 30 phút

90.000đ/30 ngày

VD120N

Data: 45GB
Nội mạng: Miễn phí
Ngoại mạng: 50 phút

120.000đ/30 ngày

D159V

Data: 180GB + 200 sms
Nội mạng: 1.500 phút
Ngoại mạng: 200 phút

159.000đ/30 ngày

D169G

Data: 210GB
Nội mạng: 2.000 phút
Ngoại mạng: 150 phút

169.000đ/30 ngày

D199G

Data: 240GB
Nội mạng: 2.000 phút
Ngoại mạng: 250 phút

199.000đ/30 ngày

 

Tin Tức

  • 1

Liên hệ tư vấn, khảo sát và lắp đặt Internet FTTH, Wifi tốc độ cao