GÓI MIỄN PHÍ DATA MẠNG XÃ HỘI

VD120M

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

120.000đ/30 ngày

YOLO100M

30GB + Miễn phí:
Khi sử dụng

100.000đ/30 ngày

VD100Y

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

VD100T

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

VD100F

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

TK30

Miễn phí: Tiktok

Tiktok

30.000đ/30 ngày

 

Tin Tức

  • 1

Liên hệ tư vấn, khảo sát và lắp đặt Internet FTTH, Wifi tốc độ cao