GÓI CƯỚC 3G, 4G PHỔ BIẾN NHẤT

BIG90 

30GB

90.000đ/30 ngày

BIG120 

60GB

120.000đ/30 ngày

BIG200 

120GB

200.000đ/30 ngày

D15G 

15GB

70.000đ/30 ngày

D30G 

30GB

90.000đ/30 ngày

D30P 

30GB + 1.500p nội mạng + 30p ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

D60G 

60GB + 1.500p nội mạng + 50p ngoại mạng

120.000đ/30 ngày

YOLO125V

210GB + Miễn phí:
MyTV + Reavol

125.000đ/30 ngày

 

GÓI COMBO DATA + THOẠI

VD90

Data: 30GB
Nội mạng: Miễn phí
Ngoại mạng: 30 phút

90.000đ/30 ngày

VD120N

Data: 45GB
Nội mạng: Miễn phí
Ngoại mạng: 50 phút

120.000đ/30 ngày

D159V

Data: 180GB + 200 sms
Nội mạng: 1.500 phút
Ngoại mạng: 200 phút

159.000đ/30 ngày

D169G

Data: 210GB
Nội mạng: 2.000 phút
Ngoại mạng: 150 phút

169.000đ/30 ngày

D199G

Data: 240GB
Nội mạng: 2.000 phút
Ngoại mạng: 250 phút

199.000đ/30 ngày

 

GÓI MIỄN PHÍ DATA MẠNG XÃ HỘI

VD120M

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

120.000đ/30 ngày

YOLO100M

30GB + Miễn phí:
Khi sử dụng

100.000đ/30 ngày

VD100Y

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

VD100T

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

VD100F

30GB + Miễn phí:
Phút gọi và

100.000đ/30 ngày

TK30

Miễn phí: Tiktok

Tiktok

30.000đ/30 ngày

 

CÁC GÓI CƯỚC 3G, 4G ĐĂNG KÝ THEO NGÀY

VOCUC 

5GB + Miễn phí gọi

10.000đ/24 giờ

D2 

2GB

10.000đ/24 giờ

D3 

3GB

15.000đ/24 giờ

D15 

5GB

15.000đ/24 giờ

DT30 

7GB

30.000đ/7 ngày

GM1

Miễn phí data: Freefire, Liên Quân, Fifa Online

5.000đ/1 ngày

 

Tin Tức

  • 1

Liên hệ tư vấn, khảo sát và lắp đặt Internet FTTH, Wifi tốc độ cao